Skip to main content
Logo Open Project Management.

Met een Open blik kijken naar digitale toegankelijkheid

Waarom Open?

Sinds 1 juli 2018 moeten alle overheidswebsites aan het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid voldoen. Duizenden websites en apps moeten geïdentificeerd en getoetst worden. Dit is een grote opgave. Ondanks de handreikingen, checklists en stappenplannen die gepubliceerd zijn (Zie bijvoorbeeld Toolkit digitale toegankelijkheid van VNG), hebben we nog grote stappen te zetten. Veertig procent van de websites die al in het register staan, voldoet niet aan de eisen.

Open is opgezet om handvatten aan overheidsorganisaties te bieden om efficiënt digitaal toegankelijk te worden. En om daarna digitaal toegankelijk te blijven.

Wat is Open?

Open is een projectmanagment methode. In een stappenplan van 3 fases werk je toe naar duurzame digitale toegankelijkheid.

Beleid en wet

In de eerste fase krijg je overzicht in alle toegankelijkheidsverklaringen, stel je deze op, krijg je draagvlak en budget, en werk je aan beleid.

Resultaat eindgebruiker

Hierna richt de methode zich op het resultaat voor de eindgebruiker. Zowel intern als met de leverancier wordt er gewerkt aan toegankelijkheid.

Herhaling

Ten slotte focus je op herhaling. Zo wordt kennis en kunde over digitale toegankelijkheid verankerd in de organisatie.

Voor wie is het?

De Open Methode is ontwikkeld voor professionals werkzaam bij overheidsorganisaties. De methode is interessant voor mensen die verantwoordelijk zijn voor digitale toegankelijkheid van de websites, applicaties en documenten.

De Open Methode kan ook gebruikt worden door leveranciers die werken aan digitale diensten voor overheidsorganisaties.

Wie zijn wij?

De Open Methode is ontwikkeld door Cardan Technobility en Digitaal Toegankelijk. Wij zijn twee toonaangevende partijen in digitale toegankelijkheid. Wij hebben ruime ervaring met het helpen van organisaties bij digitale toegankelijkheid. Van Rijksoverheid tot gemeenten en provincies, en van ING Nederland tot RTL.